Paper Sizes

Sheet Size Millimetres
A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148
A7 74 x 105
Size Millimetres Common Size
C4 229 x 324 Takes A4 sheets flat
C5 162 x 229 Takes A5 sheets flat
C6 114 x 162 Takes A5 folded once
DL 110 x 220 Takes A4 folded Twice
C7/6 81 x 162 Takes A5 folded twice

Top